אסטרטגיה מנטלית למצוינות במוסדות החינוך

כדי להוביל לאורך זמן נדרש מוסד החינוך לדמיין ולממש מציאות חדשנית הכוללת מוצרים, שירותים, ושיטות הוראה המקדימים לכאורה את זמנם. כדי להוביל מצויינות במסגרת מוסדות החינוך נדרשים הסגלים לדמיין ולממש מציאות חדשנית אשר תעניק לתלמידים השראה חיובית, מאיצה, דומיננטית ויוצאת מן הכלל, תרתי משמע. הצלחה מעשית הינה היכולת לממש מציאות חדשנית במרחב הפוטנציאל המוסדי , בזמן הנכון ולטווח ארוך. מימוש אסטרטגיה מנטלית ייצר בהכרח תוצאות טובות יותר עבור מוסד החינוך ועבור עתיד המורים והתלמידים.

Depositphotos_203554402_l-2015

הערכה והעצמה מנטלית המקדמות בהכרח הצלחה מתמשכת עבור מוסד החינוך בכללותו

סגל המוסד

מקצוע
משפחה
התפתחות אישית
תגמול

סגל המוסד התאמה מקצועית לתפקידים במוסד הינה רק חלק מתהליך בחינתם והערכתם של האנשים ו/או המועמדים לשורותיו. בשלב הראשון ניתן באמצעות כלים פרקטיים למדוד

ולהעריך את הנדבכים "הרכים" יותר של האנשים במוסד החינוך: עד כמה הסטאטוס המשפחתי, דפוסי ההתנהגות, האתגרים וההתפתחות האישית משפיעים על רמת התפקוד המקצועית של כל פרט? של הצוות?

עד כמה האנשים זוכים להשראה ופתוחים לחדשנות והשקפות חדשות, אשר ישפרו את רמת האינטואיציה והיצירתיות, וכפועל יוצא את תפוקתם ותרומתם למוסד? עד כמה האנשים שלמים עם עצמם ומחוברים באמת לחזון המוסד?

הישגי המוסד הנוכחיים

הערכת מרחב פוטנציאל
ביטחון ודימוי עצמי
אישי וארגוני
תגמול

הישגי המוסד הנוכחיים באמצעות אסטרטגיה מנטלית מבית TMV, נדע להעריך על בסיס הישגי המוסד הנוכחיים את מרחב הפוטנציאל שבו ראוי על המוסד לפעול ולהתעצם. הההישגים הקיימים מייצרים

בקרב 97% מאנשי המוסד דימוי עצמי הנמוך מהפוטנציאל. התאמת מרחב הפוטנציאל המוסדי מחייב במקביל להעלות את הדימוי העצמי והביטחון האישי של האנשים כפרטים וכצוות – וזאת באמצעות אימון מנטלי אישי וקבוצתי מותאם. אלו נדרשים ויכולים לקבל ביטוי בפרוצדורות, בנהלים ובתהליכים היומיומיים של המוסד ולא באופן חד פעמי או תלוי מיקור-חוץ.

חזון

לעורר השראה
לחשוב
לחיות
לפעול חזון

חזון  ליבת האסטרטגיה המנטלית תסייע לאנשים במוסד החינוך לעורר השראה חיובית הדדית, פתוחה,

חדשנית ואמיצה. כך תתעצם האינטרקציה הבין-אישית, יעלה הדימוי העצמי של המוסד החינוכי ויעניק לאנשיו ביטחון לחשוב ולחיות את מרחב הפוטנציאל המוסדי ואת חזונו. מכאן, הדרך לשיפור הביצועים המוסדיים והישגיו – קצרה!

TMV – תכנית פעולה מנטלית מנצחת – ככה זה עובד

הערכה

שאלון אישי
שיחות
צפיות

התהליך כולל שאלוני הערכה מדידים חדשניים, אשר פותחו במסגרת TMV ומתבססים על פלטפורמות פסיכולוגיות אקדמאיות מוכרות. בנוסף, תתקיים סדרה של שיחות עם אנשי מפתח (לא דווקא בהקשר ההיררכי), תצפיות והשתתפות בפעילויות שוטפות במוסד החינוך וסיורים בסביבות העבודה השונות.

תמונת מצב

דו"ח מנהלים
גיבוש תמונת מצב מנטלית מוסדית

בשלב זה יוצג דו"ח מנהלים מנטלי חדשני מבית TMV המתבסס על כלל הנתונים והמידע

שהצטבר בשלב ההערכה. הדו"ח יעניק למנהלי המוסד תמונת מצב מנטלית והמלצות לתוכנית פעולה ברתמימוש ברמה האישית והמוסדית.

תוכנית עבודה

אימון וליווי אישי
שיח קבוצתי מקדם
סדנאות
הרצאות

התוכנית תכלול חבילות אימון מנטליותליווי אישי, שיחות צוות מקדמות,

הרצאות וסדנאות. היקפם ייקבע בהתאם לתכולת העבודה הנדרשת על ידי המוסד. התוכנית מטרתה כפולה: להעניק למוסד החינוך ולאנשיו כלים מנטליים פרקטיים לשיפור משמעותי של הדימוי והביטחון העצמי, וכפועל יוצא שיפור האפקטיביות התפקודית; להטמיע כלים מנטליים אלו כחלק מתהליכי העבודה השוטפים של המוסד לאורך זמן (דיונים, ישיבות, ניהול פרוייקטים, טיפול באנשים וכדומה).

שווה לשמוע אותנו גם ב

סדנאות והרצאות

הרצאות השראה מטלטלות מעולמות העסקים, הספורט, החינוך והצבא.

סדנאות מנטליות מגוונות בהתאם לדרישת וצרכי הלקוחות.